Anket Sitesi

Yorum Üzerindeki Polemikler

Müslümanların çeşitli tarikat ve cemaatlere mensup olmalarının İslam'a ve Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine aykırı olduğu ve dine zarar verdiği görüşüne katılıyor musunuz?

dîde: ne alakası var zararla
fasli: Risale- i Nur'u bilirmisin tommyer. O da direk kuran'ın tefsiridir. Ben onu okurum. Benim kuran'dan direk çıkaramayacağım birçok şey onda mevcut. Eğer ben sadece kuran'ı okursam içindeki birçok manadan habersiz kalırım. İşin kötü yanı senin gibi habersiz kaldığımın farkına da varamam.
15 Mart 2007 . Ankete Git
tommyer: Kesinlikle! Milli şairimiz, müthiş bir din bilgisine sahipti ve doğrudan doğruya Kur'an diyenlerdendi o da.
14 Mart 2007 . Ankete Git
manas: 'Dogrudan dogruya Kur'an'dan alarak ilhami Asrin idrakine soyletmeli Islami'. m.Akif
14 Mart 2007 . Ankete Git
fasli: Cevapların ayetler ile . Neden hoşuma gitmesin ki? Sadece ayetlerdeki manaları yanlış anladığın kanaatindeyim. Düşünmeye sevkediyor rabbimiz tabi ben de verdiği nimetleri düşünüyor tefekkür ediyor ve şükrediyorum. Ama sen veya ben kuran'dan cemaatin zararlı olduğunu büyük islam alimleri de yararlı olduğunu çıkarıyorlarsa ben onlara ittiba ederim tabi. Derim ki işin erbabı onlar olduğuna göre demek ki ben yanlış anlıyorum.
14 Mart 2007 . Ankete Git
tommyer: siz düşünmeyin başkaları sizin yerinize düşünür diye bir emir mi var dinimizde?
14 Mart 2007 . Ankete Git
tommyer: 'Yemin olsun ki, biz, Kur'an'ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi var?!' Kamer Suresi 17-22-32-40
14 Mart 2007 . Ankete Git
tommyer: cevaplarım hoşuna gitmiyor anlaşılan
14 Mart 2007 . Ankete Git
fasli: Bence sen kuran'ın ayetlerinin manalarını yanlış anlıyorsun veya nasıl anlamak istiyorsan öyle anlıyorsun. Bir ayetin yalnızca bir manası yoktur. sen sadece görünen manasından haberdarsın. Diğerlerini anlamak için büyük bir birikim lazım, İmam-ı Azam gibi idrak lazım. Hayatını ona vermek lazım. Ben onlara güveniyorum. İslam ile çelişmedikleri kanaatindeyim. Hepsi islama hizmet ettiler. Ben de onların yolundan gitmeyi şeref biliyorum. Bence islamiyet 1-Kuran 2-Sünnet 3-İslam büyükleri yoludur.
14 Mart 2007 . Ankete Git
tommyer: olduğu yalanını söylemeleri doğaldır. Bir kez değil çok kez anadilde okunmalıdır Kur'an. O beylerin söylediği pek çok şeyi Kur'an yalanlamaktadır. Ben daha ne söyliyeyim.
14 Mart 2007 . Ankete Git
tommyer: Faslı arkadaşım, beni Hz Peygamberimizin hadislerini hiçe saymakla itham etmişsin. Asıl senin bu yaptığın çok yanlış. Ben de şimdi seni Allahü Teala'nın sözlerini hiçe saymakla mı itham edeyim! Bu benim yolum ve inancım. Aklımı işlettiğim ve körü körüne başka hocalara Kur'an-ı Kerim'den daha çok itibar etmediğim için huzur içindeyim. Herkes bunun tersini yapmakta özgürdür. Ama o saydığın kişilerin takipçilerinin etki alanlarını genişletmek için sizlere Kurân-ı Kerim'in anlaşılamayacak bir kitap
14 Mart 2007 . Ankete Git
fasli: Tabi maksat aynı olmalı. Tabi yollarda islama uygun olmalı. İslama uygun birden fazla yolun olması Allah'ın bize bir armağanıdır. Herkes kendisini temsil eden içinde kendini bulacağı yollardan islama hizmet edebilir. Bu Allah'ın bizlere bir lütfudur.
14 Mart 2007 . Ankete Git
dîde: tommyer, ilkönce zahmet edip cevap yazdığın için teşekkür ederim. yazdığın ayetleri de inceledim. bu ayetler cemaat tarikat vs dine hizmet gruplarını tekfir etmiyor. bu gruplar arasında maksatta birlik olmalı, meslek ve meşrepte değil. maksat dediğim de ihtiyacı olan insanlara din hizmetini götürmektir. ben bu şekşlde anlıyorum ve bunların dini parça parça ettiğine inanmıyorum.
14 Mart 2007 . Ankete Git
fasli: Hak olan cemaatler birbirleri ile itilaf halinde değiller. Yani dine bir zarar getirmiyorlar. Aksine her şahsın karakterine yapısına uygun meşreplere sahip cemmatlerin olması her bireyin kendisi için en uygun olanı seçip dine daha sıkı bağlanmasına sebep oluyor. Kimin kalbine hangisi daha sevimli geliyorsa ona bağlanarak kendisini o cemaate veriyor ve muhafaza ediyor. Çok yararlıdır cemaatler. Dinimizde de olmasaydı islam alimleri bu yolda giderek bizlere de gitmemizi tavsiye etmezlerdi.
14 Mart 2007 . Ankete Git
fasli: Senin okuduğun ayetleri İmam-ı Azam'lar İmam-ı Rabbani'ler, İmam-ı Gazali'ler, Mevlana'lar, Said Nursi'ler bilmiyorlar mıydı? peki biliyordu da tarikatlara girerek haşa sapkınlığa mı düştüler? Onlar ayetlerin gerçek manalarından haberdar idiler. Senin gibi enaniyete kapılıp ben kuran'ı tam anlıyorum demediler. İslam yolu büyüklerinin yollarını izlediler. Hata mı yaptılar? Dine zarar mı yoksa yarar mı sağladılar? Cemaat olmazsak asla dine hizmet edemeyiz.Keşke mümkün olsa da tek cemaat olabilsek.
14 Mart 2007 . Ankete Git
fasli: Sen peygamberimizin hadislerini resmen bir hiç sayıyorsun. Ayetlerin sadece zahiri görünen manalarını anlıyorsun. Çok yanlış bu yaptığın. Bir ayetin belki 40 türlü manası var. Ama sen tabi sadece birisinden görünen kısmından haberdarsın ve diğer manalarını bilmiyorsun. Peygamberimiz sahih hadisle buyuruyor ki 'Ümmetimin alimleri beni israil'in peygambereri gibidirler. ' sen hala bu alimlerin sözlerine ittiba etmiyorsun. O alimler senin okuduğun ayetleri yutmuş insanlar.
14 Mart 2007 . Ankete Git
tommyer: Ve böylesi bir anket sitesinde gördüğünüz manzara karşısında umutsuzluğa kapılarak. Bir toplumun giderek dinin aslından uzaklaşmakta olduğunu, birlik halindeki İslam dünyasının yerini 'dinlerini fırka fırka parça parça edip her fırkası kendi haliyle sevinenlerin' aldığını görüyorsunuz. Kur'an-a dönmekten başka çıkış yok arkadaşım. Bu yolları tavsiye etmiyorum. Din sömürüsü dine karşı bilgisizlikten besleniyor tam da bu noktada.
14 Mart 2007 . Ankete Git
tommyer: Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okumamasından dolayı doğru ile yanlışı, hak ile batılı ayırt edemeyen pek çok arkadaşa rastladım. Kur'an-ın ayetlerini gösteriyorsun hemen karşına çıkıp şu sahabe şunu söyledi, şu imamın kitabında şöyle nakledildi diye geliyorlar. Kur'an'ı Türkçe okumuş olanların aklına anında 'Hal böyle iken Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi hadise/söze inanıyorlar?!' Casiye Suresi-6 ayeti geliyor ve o din kardeşiniz için üzülüyorsunuz.
14 Mart 2007 . Ankete Git
tommyer: Burada tartışılması gereken yardımcı olabilecek kaynaklara göz atıp atmamak değil. Elbette doğru yanlış herşey okunmalı ve insan kendine verilen akıl ve indirilen rehber Kur'an-ı Kerim'in ışığında bunların doğruluğunu denetlemelidir. Her insan bunu yapabilir. Önemli olan bazıları Kur'an-ı Kerim'e yüz çeviriyorlar. İnanç yalnızca en güvenilir olanın üzerine inşa edilmelidir diye düşünüyorum. Sorun biz neyin öncelikli olduğunu sık sık unutuyoruz. Toplum olarak aklımızı işletmiyoruz.
14 Mart 2007 . Ankete Git
tommyer: İşte bu ayetin ışığında sadece ve sadece Allahü Teala'nın sözü olduğundan şüphe olunamayacak olan Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine iman ederim ve bununla hiçbir çelişkili yorum yaratmayan hadislerin doğru olduğunu düşünür, Kur'an-ı Kerim'le çeliştiğini düşündüğüm uydurma hadisleri de reddederim. İnancımı doğru olduğunu düşündüğüm hadisler üzerine bile inşa edemem. Din yalnızca Kur'an-ı Kerim'in üzerine inşa edilebilir. Kur'an ile çelişkisiz hadisler iyi niyetli kişilerin sözleri de olabilir.
14 Mart 2007 . Ankete Git
tommyer: 'İşte bunlar, Allah'ın ayetleridir ki, onları sana hak olarak okuyoruz. Hal böyle iken Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi hadise/söze inanıyorlar?!' Casiye Suresi-6
13 Mart 2007 . Ankete Git
fasli: Sen şunu söyle o zaman hadis tefsir ve ilmihal gibi ilimleri reddediyor musun yoksa etmiyor musun? Bunlar kuran değil (sana göre tabi) Bunlar yok mudur dinimizde? Bunların hiçbiri Kuran'a aykırı mıdır?
13 Mart 2007 . Ankete Git
tommyer: Faslı seni Allah'a havale ediyorum kardeş. Peygamber efendimiz yukarıdaki apaçık ayetlerden, ve üstelik apaçık olduğu yine Kur'an'da belirtilmiş olan ayetlerden, senin bu söylediklerini nasıl çıkarsın. Oku önce yukarıdaki ayetleri, yoksa sana bulunduğun ortamlarda anlatılan herşeye inanma, önce Kur'an'a bak, sonra konuş. Kur'an-ı Kerim'in bütün insanlar anlayabilsin diye kolaylaştırıldığını belirten ayetten de haberin yok anlaşılan. Sana ilk nazil olan ayeti 1000 kere tekrarlamanı salık veririm.
13 Mart 2007 . Ankete Git
fasli: Peki peygamberimiz neden Hz.Ebubekir'e nakşi tarikatının yolu olan sessiz zikiri, Hz.Ali'ye kadiri tarikatının yolu olan sesli zikiri öğretmiş? Yoksa sen kuran'ı haşa peygamberimizden daha iyi mi anlıyorsun? Demek ki o yollardan mana sonradan oluşturulan ve sapık olan yollar kastediliyor.
13 Mart 2007 . Ankete Git
tommyer: İslamın yolu tektir.
13 Mart 2007 . Ankete Git
tommyer: Kur'an'da Allahü Teala: 'Başka yolları izlemeyin' diyor. Tarikat; yol demek değil mi?
13 Mart 2007 . Ankete Git
tommyer: Ben bu saydığın oluşumların hepsinin İslam'a sonradan eklendiği için aykırı olduğunu düşünüyorum. Ne kadar iyi niyetli kişilerden oluşuyorlarsa oluşsunlar bu gibi oluşumların var olması zararlıdır. Bunu ben söylemiyorum, Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala söylüyor. Bu konuda bana niye itiraz ediyorsun ki. Kur'an-ı Kerim'e itirazın olduğunu söylersin biz de sana saygı duyarız.
13 Mart 2007 . Ankete Git
tommyer: Algılama sorunu olmayan herkes burada parçaya bölen şeyin adı veya şekli değil, parçaya bölünmenin yasaklandığını anlayabilir.
13 Mart 2007 . Ankete Git
fasli: Peki tommyer parçalara bölünmekten kasıt sence nedir? Allah-u Teala parçalara bölünmeyin derken sence yeni mezheplerden mi bahsediyor? yeni tarikatlardan mı? yeni cemaatlerden mi? yeni fırkalardan mı? sen bunu tarikat olarak algılıyorsun...
13 Mart 2007 . Ankete Git
tommyer: Yukarıdaki ayetlerde açıklandığı gibi 'Beyyine Suresi' de dinin parçalanmasının kötü birşey olduğunu ve İslamiyetten önceki hak dinlerin mensuplarının da aynı hataya düştüklerini anlatıyor ve biz müslümanlara da iyi niyetli olarak kurulmuş da olsalar, dini fırka fırka, parça parça eden oluşumlardan uzak durmamız gerektigini emrediyor.
13 Mart 2007 . Ankete Git
tommyer: 'Bu benim dosdoğru yolumdur, onu izleyin, başka yolları izlemeyin! Yoksa bu hal sizi O'nun yolundan uzaklaştırıp parçalara böler. Sakınıp korunasınız diye O bunu önermiştir size.' En'am Suresi - 153
13 Mart 2007 . Ankete Git
Anketi oluşturan üye: tommyer . 3 Mart 2007