Anket Sitesi

Yorum Üzerindeki Polemikler

Çağımızın ünlü evrim biyoloğu, doğal seleksiyon yoluyla türlerin evrimleştiğini temel alan Darwinizm'in ateşli savunucusu Richard Dawkins'in hangi kitaplarını okudunuz?

gözyaşı: Hiçbirini okumadım.Atalarının maymun olduğunu kabul eden birinin kitaplarını okumam.
quake06: Aradayım ben açıkçası.Bilim kanıtlarsa inanırım yok tersi kanıtlanırsa ki bu çok zor görünüyo o zaman da ona inanırım.Kuran'da evrim var-yok ile ilgili bir bilgiye ulaşamazsınız..Kuran herşeyi yazmaz.Bilim kanıtlarsa inanırım arkadaş.
24 Mayıs 2013 . Ankete Git
dpd06: Bu da benden tüm 'kendini bilmez' evrim savunucularına gelsin, bak adamın biri çökertmiş teoriyi, bilim adamları da ödülünü vermiş adama :D http://www.youtube.com/watch?v=NLhLetshC9A
12 Mayıs 2012 . Ankete Git
agean: Söyledikleriniz bana göre değil bilime ve gerçeğe göre yanlış. Bahsettiğim konu ortaya çıkmış bir gerçektir zaten. Güneşi bir şekilde sıvamaya çalışan sizlersiniz.
10 Mayıs 2012 . Ankete Git
zateyani: Söylediklerimin size göre yanlış olması hakikatte de yanlış olmasını gerektirmiyor. Sonuçta bu bir göreceliliktir. Hakikat elbet ortaya çıkar. Güneş balçıkla sıvanmaz öyle değil mi?
10 Mayıs 2012 . Ankete Git
agean: Bu durum şöyle örneklenebir, bir bebeğin doğumundan itibaren her gün fotoğrafını çekip takvim gibi bir albüme koyalım, 50 yıl sonra 18250 sayfalık bir albümümüz olur, ilk yıllardaki fotoğraflarla, son yıllarda çekilen fotoğrafları karşılaştırdığınızda arada büyük farklar görürsünüz. Ama büyüme ,gelişme ve yaşlanma evrelerinin ardışık fotoğraflarında ne kadar fark görürsünüz? Evrimleşmede canlılar üzerindeki değişim tıpkı böyledir.
8 Mayıs 2012 . Ankete Git
agean: artık gen havuzları ayrılmıştır, artık çiftleşip genlerini paylaşmayacakları için, değişik koşullarda farklı yönlere doğru değişim gösterirler, yani evrilirler. Artık ata türe geri dönüş beklenemez yeni türlerin geleceğini doğal seçilim belirleyecektir, burada önemli olan bu değişimlerin nesilden nesile çok küçük adımlarla milyonlarca yıllık süreler göz önüne alınarak birikerek olduğunun bilinmesi önemlidir. Hiç bir yavru ebeveynlerinden muazzam farkla bir nesilde evrilip doğmaz.
8 Mayıs 2012 . Ankete Git
agean: Türleşme konusunda söyledikleriniz yanlış. Doğal izolasyon,göçler veya benzeri unsurlarla izole bir şekilde ata türden ayrılan iki ayrı grup canlı, farklı çevre şartları içinde mutasyonlar,doğal seçilim,gen akışı, gen sürüklenmesi gibi evrimsel mekanizmalar yüzünden küçük değişimler göstermeye başlar birbirleriyle çiftleşemeyecek kadar farklılaşmaları sonucunda iki ayrı tür oluştururlar.Ata türden ayrılıp artık birbiriyle çiftleşemeyen canlı grupları artık ayrı birer türdür. Çünkü
8 Mayıs 2012 . Ankete Git
zateyani: Böylece bir populasyonda farklı karakterler (renk, büyüklük, hızlılık v.s) ağırlıklı iken, diğer gruptakilerde ayrı karakterler hakim duruma geçer ve böylece iki ayrı alttür veya ırk meydana gelmiş olur ki, buna evrim veya türleşme değil, biyolojik değişim veya ırklaşma demek daha doğru olur.
2 Mayıs 2012 . Ankete Git
zateyani: Tabiattaki ekolojik dengenin veya gıda zincirinin bir neticesi olarak bazı canlılar diğerlerini yakalayıp yerken, ilâhi seleksıyonla, populasyonların farklı çevre şartlarına uyum göstermesi için zemin hazırlanır; böylece sebepler açısından bazı genler desteklenir ve bazılarının hayat sahnesinden çekilmesi sağlanır. Bu sırada hayatta kalan ve izole olan populasyonlardan birisi çok kücük ise, gen frekansları ilâhi iradenin tercihi ile değiştirilmiş olur.
2 Mayıs 2012 . Ankete Git
zateyani: Evrimcilerin seçtikleri tür tanımları onları her zaman yarı yolda bıraktı. Çünkü hiçbir tür tanımıyla türler arası geçiş teorilerini ispatlayamadılar. Teoriye göre, üreme açısından birbirinden tecrit edilmiş iki populasyon, farklı genetik değişmeler geçirir ve muhtemelen bir noktada genetik olarak artık birbirleriyle çiftleşemez duruma gelir. Çoğalma açısından tecrit olmuş populasyonların genetik açıdan nasıl farklılaşacağını açıklamak üzere çok sayıda mekanizma öne sürülmüştür.
2 Mayıs 2012 . Ankete Git
zateyani: Darwin'in bütün teorisi, türleşme olayının, yani yeni türlerin mevcut olanlardan nasıl meydana geldiğini açıklamak üstünedir. Alttürlerin meydana gelmesi, mevcut genetik mekanizmalar, iklim ve coğrafi şartlar hesaba katıldığında bilim ve mantık açısından olaya mutabık düşer. Ayrıca herhangi bir inanç problemi de teşkil etmez. Evrimciler bunu türlerin ötesine götürmeye çalıştıklarından işin içinden çıkamadılar. Bir sürü tür tanımı yaptılar. Birini seçip evrimi kanıtlamak istediler.
2 Mayıs 2012 . Ankete Git
zateyani: Evrim denen şeyde evrimcilerin yanılgıya düştüğü en önemli nokta, canlıların değişimini tür sınırlarının dışına çıkarmak olmuştur. İnsanların ve tüm canlıların her devirde değiştiği doğrudur. Bir tür içinde varyasyonlar ve modifikasyonlarla çeşitlenme çok açık görülür. Bunun bizdeki en basit örneği insanın ırklara ayrılması, ırkların alt gruplarının olmasıdır. Mesela Türk ırkı vardır. Türk ırkının birçok boyu vardır. Türk ırkının diğer ırklardan farklı birçok yönü vardır. Boylar için de öyle.
2 Mayıs 2012 . Ankete Git
zateyani: Bugün dünya üzerinde sayılamayacak kadar bitki ve hayvan türü var. Eğer evrimleşme olmuş olsaydı bugün maymundan insana geçme evresinde canlıları da görebilirdik sanırım. Ayrıca maymundan, yani zekası olmayan bir canlıdan evrim geçirip çok üstün zekalı; yazıyı, ateşi ve bütün bu teknolojiyi bulan ve geliştiren bir canlı haline gelmek mümkün değil. Öyle olsaydı sadece maymundan değil, başka canlılardan da böyle evrim geçirip zeka sahibi olan canlılar ortaya çıkabilirdi. Çizgi filmlerdeki gibi.
2 Mayıs 2012 . Ankete Git
zateyani: Bu polemiğin ucu yok, biraz da ben tuz katayım. Evrim vardır diyenler neden atalarınız maymundur deyince alınır ki? Kendiniz diyorsunuz maymunoğlu maymunoğlu maymunoğlu primatoğlu primatoğlu insanız diye. Ben size saygı duyuyorum.
1 Mayıs 2012 . Ankete Git
cikolatakmrl: dilemma kıskanma senin böyle bir kitabın olmadığı için ahahaha :D
29 Haziran 2010 . Ankete Git
berxay: Ben maymunlardan geldiğimize inanmıyorum. Ama bilemem...
4 Eylül 2008 . Ankete Git
zıpıracik: dünya düzmüş, biri şöyle demiş diyerek mi tartışacağız?
2 Eylül 2008 . Ankete Git
zıpıracik: sözü şuraya getireceğim. herhangi bir ayeti yada hadisi olduğu gibi alıp yada makaslayarak anlatmaya çalışmak islamdan habersiz olmak demektir.
2 Eylül 2008 . Ankete Git
zıpıracik: bir hadisi şerifte peygamberimiz mealen şöyle der;' dünya öküzün boynuzları üzerindedir.' bazı sazanlar hemen atlar.'aa bak peygamber ne demiş' diye... ama aslında bu sembolik cümleler peygamberimiz tarafından özellikle seçilmiştir. öküzün o zamanki tarımda önemini anlatmak için.
2 Eylül 2008 . Ankete Git
zıpıracik: bilmediği bir konuda nasıl atıp tutabiliyor insanlar anlamıyorum.açıp kuranı okudun mu ki, tefsir kitaplarına baktın mı ki? kuran ın ilk emri 'oku' dur. ben de tavsiye ederim. atıp tutmaktansa okuyup bilgilenmeyi yeğlerim.
2 Eylül 2008 . Ankete Git
drosophila: Kuran'da dünyanın düz olduğunu yazdığını iddia etmiyorum. Yani şeyhe katılmıyorum. Ama yuvarlak olduğunu da söyleyen bir ayete rastlayamazsınız. İşin kötü tarafı birçok ayetin dünyanın düz olduğuna işaret eder gibi durmasıdır. Şeyhimiz (Suudi Arabistan'ın dini lideriydi bir ara) Kuran'ı Arapça'sından okuyup öyle bir sonuca vardıysa artık diyecek bir şey bulamıyorum. Merak etmeyin aynı sonuçlara İncil'den ulaşanlar da vardı.
28 Ağustos 2008 . Ankete Git
Leyla-tr: öyle her şeyhin dediğine bakmayın sıze açın kaynağını okuyun elınızden alan mı var kuranı?
28 Ağustos 2008 . Ankete Git
drosophila: insanlığı var ettiğini ve bunu Adem-Havva, çamurdan yaratılma gibi kavramlarla sembolize edip aktardığını düşünmüş olmalılar. Çamur bir çeşit mecazdır; tıpkı Thales'in evrenin ana maddesinin su olduğunu söylemesi gibi. Ne var ki, Kuran'ı alıp orada yazılanları olduğu gibi ele alan kişiler dünyanın düz olduğunu da söyleyebilmektedirler: Dünya düzdür, Kuran'da yazıyor ve buna inanmayan ateisttir (bkz. Şeyh Abdülaziz İbn Baaz, google'dan arayabilirsiniz).
28 Ağustos 2008 . Ankete Git
drosophila: Bazıları çamurdan yaratılma, Adem-Havva gibi hikayeleri 'gerçek' anlamıyla ele alıyor hala. Oysa ki, Kuran'da ve diğer kutsal kitaplarda geçen bu hikayeler birer 'mecaz'dır. O dönemlerde evrim teorisi vb. teoriler ortada olmadığı için insanlar evreni anlamlandırmak için çeşitli söylenceler yaratmışlar ve bunlara inanmışlardır. Doğrusu 1400 sene önce dahi insanların çamurdan yaratılma, Adem-Havva gibi hikayeleri 'gerçek' anlamıyla algıladıklarını sanmıyorum. Onları daha çok Tanrı'nın bir şekilde
28 Ağustos 2008 . Ankete Git
Leyla-tr: tamam tanrı bilir.
27 Ağustos 2008 . Ankete Git
xmystery: Neresi açıklayıcı değil anlayamadım ya!Yine de tekrar cevap vereceğim.Demin yazdığınız şey olamaz demedim zaten.Onu tanrı bilir
27 Ağustos 2008 . Ankete Git
Leyla-tr: açıklayıcı ve tatmin edici bir cevap olabilir.
27 Ağustos 2008 . Ankete Git
xmystery: Sorunuza nasıl bir cevap istiyorsunuz anlamadım.
27 Ağustos 2008 . Ankete Git
Leyla-tr: kenidnize saygılı olun ve küçük düşürmeyin bence.bende diyorumkı sizin düşüncenizle uyuşmayan va 'maymun' olarak nitelediğiniz kişiler sizden çok çok daha üstün olan kişiler. maymun olan biri varsa bunu saygısızca karşısındaki kişilere söyleyendir. ayrıca yeri gelmişken bu soruma cevap değil.
27 Ağustos 2008 . Ankete Git
ringless: bi tarafta hala maymun olupta kabul etmeyenler diğer tarafta insan olupta atasının maymun olduğunu anlayıp itiraf etmiş kişiler....her nüfus kağıdı olana insan demek?..demekki insan var insan var...insanın atası maymundur onunda ataları vardır ta ki ilk canlıya kadar gider bu..insanda zaten gelişmiş bi hayvandır..bazıları kabul etmez bunlarda gelişmemiş olanlarıdır..maymundan neyin fazla ki insan oldun?!!!
27 Ağustos 2008 . Ankete Git
Anketi oluşturan üye: drosophila . 6 Ağustos 2008