Anket Sitesi

Anket Sonuçları

En sevdiğiniz edebî akım hangisidir?

%37,2Realizm/Gerçekçilik (Yenilikçi eserler üretmek ve konularını toplumsal sınıflar ve temalar arasından seçmek için üretilmiştir)
%34,9Romantizm (Belli bir tanıma girmeyen niteliğini korumakla beraber, varolmanın özgür bir ruh hâlini işaret etmektedir)
%24,4Natüralizm/Doğalcılık (Doğayı detayları ile olduğu gibi yansıtmayı öngören akımların genel ifadesidir)
%24,4Toplumcu Gerçekçilik (Marksist ideolojinin sanatçıya ve doğal olarak da onun meydana getirdiklerine yansımasıdır)
%20,9Sürrealizm/ Gerçeüstücülük (Gerçek dışı anlamında değil, aksine gerçeğin insandaki iz düşümü şeklinde bir yaklaşımdır)
%17,4İdealizm (Düşünceden bağımsız bir varlığın ya da maddi gerçekliğin bulunmadığını dile getiren akım)
%15,1İlgilenmiyorum / Fikrim yok
%12,8Klasisizm (Eski Yunan ve Roma sanatını temel alan tarihselci yaklaşım ve estetik tutumdur)
%11,6Empresyonizm/İzlenimcilik (Doğadaki unsurların kişinin içinde oluşturduğu izlenimleri, duygusal izleri yansıtmayı hedefler)
%10,5Sembolizm/Simgecilik (Farklı anlamlara gelen ya da farklı öğeleri simgeleyen çeşitli sembollerin kullanımıdır)
%10,5Postmodenizm (Modernizm`in sonrası ve ötesi anlamında bir tanımlama olarak kullanılmaktadır)
%8,1Ekspresyonizm/Dışavurumculuk (Doğanın olduğu gibi temsili yerine duyguların ve iç dünyanın ön plana çıkarıldığı akım)
%8,1Egzistansiyalizm/Varoluşçuluk (Psikolojik ve kültürel devinimlerin; bireysel deneyimlerle birlikte varolabileceğini savunan akım)
%7,0Dadaizm (1. Dünya Savaşı`nın barbarlığına, sanat alanındaki ve gündelik hayattaki entellektüel katılığa bir protesto olmuştur)
%7,0Personalizm/Kişiselcilik (Descartes`ın `Düşünüyorum öyleyse varım` geleneği içinde yer alır)
%5,8Modernizm (Edebi, sanatsal, sosyal organizasyon ve gündelik yaşamın geçerliliğini yitirdiği fikriyle ortaya çıkmıştır)
%4,7Anakreontizm (`Yeryüzünde her şey geçicidir ve insanoğlu yalnız en güzele karşı ilgi duymalıdır` görüşünü savunur)
%3,5Letrizm/Harfçilik (Hiç bir şey anlatmayan, anlamsız şiir ve harflerin sesleriyle kurulan, dili aşan, ulusararası bir şiir oluşturma akımı)
%3,5Neoklasizm (Antik Yunan ve Antik Roma dönemine ait tarzların yeniden canlandırılmasıyla ortaya çıkan bir akımdır)
%2,3Diğer
Ankete Katılım: 86 üye
Bu ankete oy verirken her üye en az 1, en çok 10 seçenek işaretledi
Anketi Paylaş:
Anketi 4 üye beğendi

Ankete Yazılan Yorumlar

servetcembar: Akım bokum boş ver... Olabildiğince oku...
22 Ekim 2020
sekendiz: Postmodenizm bu aralar en haşır neşir olduğum şey.
20 Ekim 2015
keremege: Toplumsal Gerçekçiler; Nazım Hikmet, Atila İlhan, Ahmet Arif, Yaşar Kemal, Sabahattin Ali, Ataol Behramoğlu...Realizmi de arka plana atamam. Hikaye ve romanda bu akım ön plandadır...Bu demek değil ki; diğer akımlardan zevk almam. Hep dediğim gibi aslında, hepsinin verdiği zevk ayrıdır...
23 Kasım 2013
ibrahimpekin: Realizm ve romantizmi ekledim ama romantizme ortadan baktım. Natüralizm de olsun.
12 Ocak 2013
pinokyo: Özellikle edebiyatta sembolizm birde Toplumcu gerçekçiler. Kısaca yaşasın 2. Yeni :)
25 Kasım 2012
aimar48: kendim de gerçekçi bir insanım hayat felsefem de budur. realizm/gerçekçiclik en sevdiğim edebi akımdır
19 Kasım 2012
bjk1903: Günümüz sanat dünyasında gerçekçiliğe pek değer verilmiyor. Buna rağmen realizm bana hep daha etkileyici gelmiştir.
11 Kasım 2012
berxay: Bir tane vardı, toplum dışına itilmiş kişilerin hayatını konu alan. Hayat kadını, katil, psikopat, hırsız vb. sanırım Realizmdi. İşte bir Realizm bir de Empresyonizmi severim.
11 Kasım 2012
dpd06: İlk başta Tolumcu-Gerçekçilerin şahı, babası, atası, ilahı Steinbeck eserleri gelir. Sonra yine aynı topluluktan Jack London var ki okurken sizi duvara duvara çarpar. Nazım Hikmet Yaşar Kemal de bu güruhtan, demek ki ben hep gerçekleri seviyorum. Kaldı ki Victor Hugonun Sefilleri de bence bu gruba girmeli.
10 Kasım 2012
Anketi oluşturan üye: aydınlıkk . 9 Kasım 2012