Anket Sitesi

Anket Sonuçları

Filozof deyince aklınıza gelen ilk isim hangisidir?

%55,0Sokrates: (M. Ö. 469 - 399) Antik Yunan filozofu
%44,0Aristoteles: (M. Ö. 384 - 322) Yunan filozofu
%26,8Platon: (M. Ö. 429-347) Yunan filozofudur. Sokrates`in öğrencilerinden
%25,4Nietzsche: (1844-1900) Varoluşçu Alman filozof
%24,9İbn-i Sina: (980-1037) Filozof ,hekim ve çok yönlü bir bilim adamı
%23,9Descartes: (1596-1650) Fransız matematikçi, bilimadamı ve filozof
%18,7Farabi: (870-950) Ünlü Türk filozofu ve bilgini
%12,4Gazali: (1058-1111)11. yüzyılın son yarısı ile 12. yüzyılın başlarında yaşamış devrinin müceddidi kabul edilen en önemli İslam alimlerinden biri
%12,4Immanuel Kant(1724-1804) yılları arasında yaşamış ünlü Alman filozofu
%9,1Benim aklıma şu da geliyor:
%7,7John Locke(1632-1704)İngiliz filozofu deneyin bütün bilginin tek temeli olduğu görüşünü savunan görgücülüğün (empirisme) temsilcisi
%5,3Miletli Thales: (M. Ö. 624-546) Sokrates öncesi dönemde yaşamış olan Anadolu`lu bir filozof
%5,3Felsefe yapmam/Anlamam
%3,8Demokrit:(M. Ö. 460-370) Yunan filozofudur. Doğa filozoflarının sonuncusu
%1,4Protagoras:(M. Ö. 485 - 410) Yunanlı filozof ve sofist
Ankete Katılım: 209 üye
Bu ankete oy verirken her üye en az 1, en çok 5 seçenek işaretledi
Anketi Paylaş:
Anketi 73 üye beğendi

Ankete Yazılan Yorumlar

mahinur: Yunus Emre
11 Eylül 2012
feeling19: Niçe ilk aklıma gelen.
5 Ağustos 2012
akionta: Bakunin, Kropotkin, Proudhon, Rousseau, Marx.. Uzar gider. :)
4 Nisan 2012
eylüleisyan: Niçe geliyor aklıma,ama thomas more da ilk aklıma gelenlerden.ütopyasını unutmak ne mümkün..
4 Aralık 2011
keremege: Tek bir isim gelmiyor doğal olarak. İlk gelenleri; Aristoteles, Descartes, Nietzsche, Platon, Sokrates şeklinde sıralayabilirim.
19 Kasım 2011
rainbow64: Konfiçyüs filozof denince aklıma gelen ilk isim.
26 Mart 2011
uslu yadigar: Bir efsane olarak bugünlerde de gönülde yaşıyan, düşünceleri uğruna canını vermiş değerli üstad Sokrates
10 Ekim 2010
dctr: Fenerli arkadaşlar da muhtemelen katılacaklardır. Büyük düşünür Aragones' ten başkası gelmiyor;)
11 Eylül 2010
canbayrakdar: Bence Aşık Veysel ve Şems-i Tebrizidir
7 Temmuz 2010
kagu: Çinli filozof Konfüçyüs geliyor.
15 Şubat 2010
Anketi oluşturan üye: satisfaction . 12 Haziran 2009