Anket Sitesi

Yorum Üzerindeki Polemikler

ERKEKLERE ÖZEL: Evleneceğiniz kadının türbanlı olup olmaması sizin için farkeder mi?

canbayrakdar: Evleneceğim insanın Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı biri olacağını isterim.Bundan dolayı türbanlı bir eş istemem1
furkanerts: Ne yani türbanlı birisi Atatürkümüzün ilke ve inkılaplarına bağlı olamaz mı?
18 Mart 2012 . Ankete Git
Anketi oluşturan üye: mknsm . 22 Mayıs 2006