Anket Sitesi

Anket Sonuçları

Hemen her milletin genel veya genele yakın kabul gören, kendine has bazı özellikleri vardır. Mesela; Almanlar disiplinlidir, Japonlar çalışkandır, vb. Peki, Türklerin kendine has özellikleri sizce nelerdir?

%54,9Misafirperverlik
%38,8Kurnazlık
%38,1Askeri meziyetler
%28,3Milli değerlere bağlılık
%19,9Devlet kurma, teşkilatlanma
%12,9Zekilik
%10,5Bence şu:
%3,5İnkılapçılık, devrimcilik
%3,5Fikrim yok
%2,8Çalışkanlık
%2,8Türklerin kendine has belirgin özellikleri yoktur
Ankete Katılım: 286 üye
Bu ankete oy verirken her üye en az 1, en çok 3 seçenek işaretledi
Anketi Paylaş:
Anketi 130 üye beğendi

Ankete Yazılan Yorumlar

Kurtulus99: Almanlar ulusal birliğini ve merkezi yapısını sonradan oluşturduğu için disiplinlidir.İtalya'da bu konuda (milli birlik) Almanya'ya benzer özellikler gösterir ama sosyo-kültürel yapısı ve başarılı siyaset güdememeleri sonucu disiplin meziyetine erişememişlerdir.Japonları ise çalışkan yapan Meiji Restorasyonu'dur.Türkler'in de tarihten gelen ve yerleşik topluma geçişle birlikte çoktan geride kalmış 'şavaşçı' özelliği vardır doğru.Türkler de aynı Mogollar gibi bunu konar-göçer yaşama borçludurlar.
13 Ağustos 2012
bjk1903: Askerî meziyet ve bu alandaki eşsiz becerimiz.
11 Nisan 2012
ışıl_ışıl: Misafirperverliğimiz ve sıcakkanlılığımız baskın gelir...
20 Aralık 2009
meşmet: İyi anlamda misafirperverlik var,tabi başka şeyler de var;tembellik,umursamazlık gibi...
29 Haziran 2009
berxay: Ama insandan insana farklılık gösterir. Bütün Türklerin tek bir ortak noktası vardır gerçi. Misafirperverlik...
29 Haziran 2009
8urhan: Dünyanın ilk askeri meziyetini kuran,ilk devlet teşkilatlanmasını kuran millet Türkler'dir.Askeri gücü vardır.Buna en iyi örnek Çin, tarih boyunca Türk akınlarından korunmak için Çin Seddi'ni yaptılar.!
6 Aralık 2008
solider: Türklerin özelliği savaşçı toplum olmaktır.
7 Eylül 2008
oyuncakbulut: Devrimci olmak Türk milletinin meziyeti miymiş..
21 Temmuz 2008
zak: Devlet batırma da var.
17 Mayıs 2008
quartz: bu tarz genellemeleri uygun bulmuyorum bir kaç kendini bilmezin tavrı hepimize mal edilemeyeceği gibi, bir kaç kendini bilenin de bilmeyenle aynı kefede olmasına karşıyım. yerine göre türkler de disiplinli çalışkan falan olabiliyorlar.. yani türkler yerine göre hareket ediyorlar.. genelleme mi yaptım ne :)
6 Mayıs 2008
Anketi oluşturan üye: mukanhan . 2 Ekim 2007