Anket Sitesi

Anket Sonuçları

Atatürk devrimlerinden en önemlileri sizce hangileridir?

%66,8Saltanatın kaldırılıp cumhuriyetin ilan edilmesi (1922-1923)
%59,8Kadınlara erkeklerle eşit haklar verilmesi (1926-1934)
%53,1Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924)
%47,3Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi (1924-1937)
%46,9Yeni Türk harflerinin kabulü (1 Kasım 1928)
%42,2Soyadı kanunu (21 Haziran 1934)
%40,2Tekke zâviye ve türbelerin kapatılması (30 Kasım 1925)
%34,4Şapka ve kıyafet devrimi (25 Kasım 1925)
%34,0Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması (1931-1932)
%31,3Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerin kabulü (1925-1931)
%28,1Öğretimin birleştirilmesi (3 Mart 1924)
%20,7Üniversite öğreniminin düzenlenmesi (31 Mayıs 1933)
%18,8Lâkap ve unvanların kaldırılması (26 Kasım 1934)
%18,4Çiftçinin özendirilp, örnek çiftlikler kurulması
%18,4Sanayiyi Teşvik Kanunu`nun çıkarılarak sanayi kuruluşlarının kurulması
%17,2I. ve II. Kalkınma Planları`nın (1933-1937) uygulamaya konulması, yurdun yeni yollarla donatılması
%10,9Mecellenin kaldırılması (1924-1937)
%10,5Güzel sanatlarda yenilikler
%10,2Aşârın kaldırılması
%9,8İlgilenmiyorum / Fikrim Yok
Ankete Katılım: 256 üye
Bu ankete oy verirken her üye en az 1, en çok 10 seçenek işaretledi
Anketi Paylaş:
Anketi 113 üye beğendi

Ankete Yazılan Yorumlar

8urhan: Hepsi harika inkılaplar. Cumhuriyet'in ilanı en iyisi.
20 Ocak 2009
keremege: Önem sırasına göre bir yerleştirme yapamam. Hepsi çok önemli ve birbirini tamamlıyor.
22 Kasım 2008
emay80: Bence en önemlisi Türk Dil ve Tarih Kurumu' nun kurulmasıdır. Çünkü geçmişi olmayanın geleceği de olmaz. Tarihini bilmeyenlerin tarihini başkaları yazar.
11 Eylül 2008
teacher-ayşe: bence en önemlisi kadınların ve erkelerin eşit hakkalrı
30 Ağustos 2008
betül_0794: Atatürk'ün tüm devrimleri önemlidir
10 Ağustos 2008
espio: eğitim ve öğretimin birleştirilmesi. yani laik eğitim
21 Temmuz 2008
kukuli: Şıkların hepsini işaretleyemiyoz ben kısaca hepsi diyeyim.
13 Temmuz 2008
68-ruhlu: bence halifeliğin kaldırılması ve tekke zaviye ve türbelerin kapatılması.laikliğin önündeki engelleri kaldırdığı için...
5 Temmuz 2008
Lilimarlen: Bu çok önemli, bu az önemli diyebilir miyiz? Birbirinin devamı niteliğinde hepsi...
8 Haziran 2008
elifkoc: Birbirine bağlantılı önemli devrimler bence.........
14 Mayıs 2008
Anketi oluşturan üye: meşmet . 19 Nisan 2008