Anket Sitesi

Anket Sonuçları

İnsan Hakları Günü Anketi: Türkiye’ nin 27 mayıs 1949 tarihinde resmen kabul ettiği İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 60. yılı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Abdullah Gül, “ Türkiye, yaptığı reformlarla insan haklarına saygı bakımından yüksek standartlara sahip bir ülke haline gelmiş bulunmaktadır. ” dedi. Buradan yola çıkarak, sizce Türkiye, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin en çok hangi maddelerinde yüksek standartlara sahiptir?

%36,7Ne diyorsun ki?
%20,3Evlilik çağına varan her erkek ve kadın, ırk, uyrukluk veya din bakımından hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın evlenmek ve aile kurmak hakkına haizdir. . . evlenme konusunda, evlilik süresince ve evliliğin sona ermesinde eşit hakları haizdir (16)
%20,3Bence Türkiye beyannameler üstü bir ülkedir
%16,4Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler (1)
%14,8Her şahsın, fikir, vicdan ve din hürriyetine hakkı vardır. Bu hak, din veya kanaat değiştirmek hürriyeti, dinini veya kanaatini tek başına veya topluca, açık olarak veya özel surette, öğretim, tatbikat, ibadet ve ayinlerle izhar etmek hürriyetini içerir(1
%14,1Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz, alıkonulamaz veya sürülemez (9)
%13,3Yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdır (3)
%12,5Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir akide, milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin işbu Beyannamede ilan olunan tekmil haklardan ve bütün hürriyetlerden istifade edebilir (2)
%12,5Her şahsın kendine anayasa veya kanun ile tanınan ana haklara aykırı muamelelere karşı fiilli netice verecek şekilde milli mahkemelere müracaat hakkı vardır (8)
%12,5Herkes, haklarının, vecibelerinin veya kendisine karşı cezai mahiyette herhangi bir isnadın tespitinde, tam bir eşitlikle, davasının bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından adil bir şekilde ve açık olarak görülmesi hakkına sahiptir (10)
%10,9Kanun önünde herkes eşittir ve farksız olarak kanunun eşit korumasından istifade hakkına haizdir (7)
%10,2Her ferdin fikir ve fikirlerini açıklamak hürriyetine hakkı vardır. Bu hak fikirlerinden ötürü rahatsız edilmemek, memleket sınırları mevzubahis olmaksızın malumat ve fikirleri her vasıta ile aramak, elde etmek veya yaymak hakkını içerir (19)
%10,2Her şahıs saldırısız toplanma ve dernek kurma ve derneğe katılma serbestisine maliktir. Hiç kimse bir derneğe mensup olmaya zorlanamaz (20)
%9,4Herkes her nerede olursa olsun hukuk kişiliğinin tanınması hakkını haizdir (6)
%8,6Hiç kimse işkenceye, zalimane, gayri insani, haysiyet kırıcı cezalara veya muamelelere tabi tutulamaz (5)
%8,6Şu maddede dünya birincisiyiz:
%7,8Öbür maddelerde en öndeyiz, bu maddelerde sadece standardı yakalamışız.
Ankete Katılım: 128 üye
Bu ankete oy verirken her üye en az 1, en çok 13 seçenek işaretledi
Anketi Paylaş:
Anketi 48 üye beğendi

Ankete Yazılan Yorumlar

baltam: Tutuklu gazetecilerde en önde bayrak taşıyoruz.
28 Ağustos 2013
ukela: Baktım, baktım, baktım; en uygununu dernek kurma olarak buldum:)
7 Şubat 2010
padişah: Maalesef ülkemiz 2 darbe 3 muhtıra atlattığından demokratik olgunluğa erişmemiştir!
25 Ocak 2010
sari_zeybek: Türkiye olarak maalesef bu beyannamenin maddelerine uyma konusunda geride, hatta çok gerideyiz. Bireyin birey olarak insanca yaşama hakkının olduğu bir Türkiye'ye kavuşmak için daha çok eğitilmeye ihtiyacımız vardır.
12 Ocak 2010
Ugugug: Dünya standartları ortalamasının baya üzerindedir ülkemiz bu konuda; ancak dünya standartları düşüktür.
14 Temmuz 2009
hicod: Türkiye Cumhuriye'tin de -ki maalesef cunta ve islam cumhuriyeti(!) olma yolunda ilerliyor- Irk bakımından ayrımcılık söz konusudur. Türk-Kürt ayrımı en güzel örnektir. Cinsiyet konusunda ise ülkemizde hala eşcinsellik maalesef bir ayıp olarak görülüyor, insanlarla dalga geçme aracı ve en önemlisi hakaret olarak kullanılıyor. Siyasi özgürlük hiç olmadı olmayacaktır da bu gidişle. Hala işkence söz konusu, hem pskolojik hem şiddet yönünden. Din özgürlüğü sadece 3 büyük din için geçerli.
24 Mayıs 2009
dmtezb: Ben Türkiye'nin değil İnsan Hakları Beyannamesi'ni kendi koyduğu yasaları bile uygulayamadığını görüyorum.Beyannameler üstüyüz yani
19 Mayıs 2009
selcuk74: valla insan hakları konusununda türiyeyi ben listeye bile almam hangi insan haklarından bahsediyorsunuz
12 Mart 2009
62yurtsever: Şu maddede 1. olmuşuzdur. "Bu beyaannamede imzası bulunanlar metin içeriğine aykırı davranırlarsa cezai müeyidelerle karşılaşırlar" gibi bir madde de rekor kırmış olabiliriz.Bir kontrol etmek lazım. :))
14 Şubat 2009
8urhan: İyi ki Atam bizi demokrasi ile tanıştırdmış hepsi ile aynı standartlardayız.
16 Ocak 2009
Anketi oluşturan üye: fidem . 10 Aralık 2008