Anket Sitesi

Anket Sonuçları

''İş Sağlığı ve Güvenliği '' kanununun size sağladığı haklardan haberdar mısınız?(Örneğin işçi can güvenliğinin tehlike de olduğu bazı durumlarda işi durdurma ve bırakma hakkına sahiptir...)

%58,3Evet
%25,0Çalışmıyorum
%16,7Hayır
Ankete Katılım: 12 üye
Anketi Paylaş: