Anket Sitesi

Anket Sonuçları

Laiklik sizce nedir?

%82,5Devlet işlerinde herhangi bir dine ayrıcalık yapılmasını ve dini yargılarla kararlar alınmasını önlemek için konulan kurallardır
%17,5Halkı dinden uzaklaştırmak üzere oluşturulmuş bir kavramdır
Ankete Katılım: 349 üye
Anketi Paylaş:
Anketi 115 üye beğendi

Ankete Yazılan Yorumlar

cezasahasi35: Bazılarının kendi siyasi çıkarları için kullandığı, bazılarının ise dini sömürü için kılıf haline getirdiği kavram. İçerik ve anlam olarak ülkemizde adı tam olarak konulamamış ama maalesef şahsi menfaatler için her zaman aranılan kavram.
18 Eylül 2023
bjk1903: Türkiye'de hiçbir zaman lâyıkıyla uygulanamamış bir sistemdir. Devletin, insanların inanç dünyasına nötr yaklaşmasıdır. Din, inanç, tarikat, mezhep, teolojik yorum farkı gözetmeksizin herkesin 'insan' olarak algılanma hâkkıdır. Dolayısıyla insanların sadece kendi vicdanlarını ilgilendiren bu konularla ilgili herhangi bir meselede devletin tarafsızlığıdır.
21 Haziran 2012
keremege: Bugün bu topraklarda herkes dinini özgürce yaşayabiliyorsa bu laikliğin sayesindedir. Bazılarının anladığı gibi dinsizlik değildir laiklik tam tersine din özgürlüğüdür.
29 Temmuz 2011
gamzet2: Dinin devlete karışmadığı ama nedense devletin dine karıştığı, ülkemizde tam olarak idrak edilmemiş, yanlış anlaşılan ve bu yüzden yanlış uygulanan bir sistemdir.
7 Ekim 2009
Mohikan: Gerçek anlamının da ötesinde, günümüzde bazıları için uydurma kılıf bazıları içinse maske olarak kullanılmaktadır.Çok işlevli bir eşya gibidir.
21 Haziran 2009
borax: Son zamanlarda bazı art niyetli kişler laikliği bir cemaat haline dönüştürmeye çalışıyorlar
16 Haziran 2009
dpd06: halkı dinden uzaklaştırmakla laikliğin zerre alakası yoktur,laikliğin amacı siyaseti dinden uzaklaştırmaktır.
19 Kasım 2008
mnyk_motorcu: Laiklik bir yaşama şeklidir!
17 Haziran 2008
Dilemma: Çoğu zaman tanımı yanlış anlaşılan kavram. Laikliği din düşmanlığı zannediyor çoğu kişi.
24 Nisan 2008
meşmet: din ve devlet işlerinin ayrılması
18 Mart 2008
Anketi oluşturan üye: [CezaSahası] . 21 Eylül 2005