Anket Sitesi

Anket Sonuçları

Asch'in Sosyal Uyum Deneyi, insanın karar verme sürecinde, çevresinin etkisinin ne denli önemli olduğunu anlamaya çalışan deneydir. Deneklerin yanlış olduğunu bile bile grup normlarına uyum sağladığı bariz şekilde görülmüştür. Sizce bunda sebepler neler olabilir?

%80,0Sosyal statü elde etmenin amaçlanması
%60,0Çevrenin baskısı
%20,0Bence;
%0,0Egonun yüksek olması
%0,0Zeka seviyesinin yüksek olması
%0,0Kararsızlık
Ankete Katılım: 5 üye
Bu ankete oy verirken her üye en az 1, en çok 2 seçenek işaretledi
Anketi Paylaş: