Anket Sitesi

Yorum Üzerindeki Polemikler

Sizce laiklik tehlikede midir?

Mavi_sakal: Uzaktan yakından bir tehdit göremiyorum...Laiklik değil de laikçilerin koltukları tehlikede ve bu yaygara bunun için.
fisun: Arkadaşım, zaten yasak falan yoktu yasada. Bunlar sadece oyalama. yasak yoktu mevzuatta değişiklik yaptılar. Ek 17. madde değişmeden bu iş çözümsüzdür. Onu da değiştirirlerse, bana göre işlerine gelmiyor, çünkü mahkemenin işi daha kolaylaşacak gibi görünüyor. Geri döndürülmesi daha kolaylaşacak sanırım. Hukukçu arkadaşlar daha iyi bilir, bekliyorum yorumlarını.
14 Şubat 2008 . Ankete Git
mukanhan: Ben bu konuda kesin bir kanaate sahip değilim, laiklik elden gidiyor diye de feveran içinde değilim.Ama ugugug'un Atatürk'ten alıntı yaptığı gibi baştan itibaren bu konuda 'dengeli' bir özgürlük sağlansaydı belki de bu kadar tartışıyor olmayacaktık.Hem laikliğe güvenelim, kendimize de güvenelim.Her cepheden aşırıya gidenlere karşı da tek cephe olalım.
14 Şubat 2008 . Ankete Git
Ugugug: Ben bu konuya tutarlı veya tutarsız, kabul edilebilir veya kabul edilemez, 3. bir boyut kazndırdım ya artık içim rahat zaten. Ne olmuşsa olmuş, olandan kaygı duymayan benim, kaygı duyan sizsiniz, mücadele de sizin hakkınız. Kaldırılan bir yasağın yanlışlığını savunmak başlı başına bir zaman kaybı zaten, en fazla bu yasak kaldırılmanın her alana yayılıp genişletilmesi konusunda uyarıcı olabilirim artık, bunların 1'i daha gitti çoğu kaldı ama umutluyum. Uyarıcı olması gereken ben değilim.
14 Şubat 2008 . Ankete Git
mukanhan: Seni nasıl yiyelim adamın boğazına takılırsın seni anarşist seniii :)) (bu arada konudan epeyce uzaklaşıyorum galiba)
14 Şubat 2008 . Ankete Git
Ugugug: Sorun yokmuş arkadaşlar, ya sizde sorun var, ya sorun geçti ya da siz beni yiyorsunuz. :)
14 Şubat 2008 . Ankete Git
Ugugug: Deneme 1-2 site düzgün çalışıyor mu acaba, şu anda Sizce laiklik tehlikede midir? anketine yazıyorum. :)
14 Şubat 2008 . Ankete Git
Ugugug: Özgürlük, laiklik ve Atatürkçülük uğruna yaptığım bu mücadelede bana bu polemikten bıkmak yok.
14 Şubat 2008 . Ankete Git
mukanhan: Bu polemikten bıktınız herhalde, yazan yok :) Neyse biraz da ben ugugug'un deyimiyle 'yazma özgürlüğü'mü kullanayım :)) Ugugug herhalde yakın zamanda herşeyin bir özgürlüğü olacak.Bu kadar çok özgürlük bizi baskıcılığa götürmesin sakın :) Aslında ben burada şunu yazacaktım: Denge önemli, bir tarafta başörtüsüne karşı olanlar çok açık giyinipahlaki yozlaşma yapan aşırılara da tepki göstersinler ki samimiyet olsun.
14 Şubat 2008 . Ankete Git
mukanhan: Tamam bir hakkın verilmesi için kişilerin özel hayatlarında da bunun uygulanması şartı gibi komik şeyler aranmaz ama bir kesimi korkutan da işte bu samimiyetsizliktir.Yani çalışma hayatında türban serbest olsun ama türbanlı kadın çalışmasın evde otursun diyenlerin bu hakkı istemeleri, acaba laikliğe karşı rövanş mı alınıyor intibaı uyandırıyor.Ayrıca bunu AKP ve Erdoğan'ın yapması da muhalefetin bu kadar sert olmasının nedenidir diye düşünüyorum.
14 Şubat 2008 . Ankete Git
Ugugug: Muhafazakar kesimde hiç aile tanıdığım veya akrabam yok, sadece üniversitede bazı arkadaşlarım vardı, onlar da evli değildi. Bu yüzden kadının çalışmasına karşı çıkan bir kesimden hiç haberim olmadı, bu konuda haberlere ne kadar yansırsa o kadar bilebilirim, çünkü çevremde hiç yok, bana öyle bir çevre denkgelmiş, bu dünyada. Bu da benim nasibim.
14 Şubat 2008 . Ankete Git
mukanhan: Ugugug bana dürüstç cevap ver: Bugün başörtülü (türbanlı) eşleri olan muhafazakar erkeklerin çoğu kadınlarının çalışmasını (kamuda değil özelde bile) istiyorlar mı istemiyorlar mı? Ayrıca Atatürk'ün söylediklerinde çok önemli birşey var: Milli bir giyinme tarzından bahsediyor.Sıkıca bir türban acaba milli bir tarz mıdır? Türban kelimesinin kendisi bile milli değildir. Bir tarafta özgürlük isteyenlerin çoğu görüyoruz ki iç hayatlarında kadınların çalışmasını istemeyenler.Bu çelişki değil mi?
14 Şubat 2008 . Ankete Git
Ugugug: Bu arada laiklik tehlikede değil, aksine Atatürk zamanından sonraki dönemden bu güne kadar yarı yarıya ortadan kaldırılan laiklik, bugün yeniden kazanılmaya başlandı ama önümüzde çook uzun yol var laik olabilmemiz için. Bu ülkede laikliğin tehlikede olduğunu düşünenler, önce beni laikliğin uygulandığı konusunda yukarıda belirttiğim hususlarda ikna etmeliler.
14 Şubat 2008 . Ankete Git
Ugugug: kamuda ve üniversitelerde kendi yandaşlarınıza göre bir kadrolaşma planınız mı var, ve Atatürk tarihten gelen sözleriyle sizin önünüzü kesince çılgına mı dönüyorsunuz. Burada hepimiz öğrenelim, belgeleri, hukuki tanımları, 1982 değil Atatürk zamanında yapılmış anayasaları inceleyip hüküm verin bakalım, kadını çalışma ve meclis hayatından inançlara ait olan bir kıyafet yüzünden tecrit etme hakkı yazılmış mı, yazılmamış mı. Önce bunları sizden öğrenelim, benim başka kaynaklarım da hazır.
14 Şubat 2008 . Ankete Git
Ugugug: taşıyan hiçbir şeyi topluma dayatmamak, zorunlu yapmamak ama aynı zamanda da kısıtlamamaktır. Laiklik, özgürlüğü sağlamaya yönelik bir prensiptir, siz nasıl düşünüyorsunuz anlamıyorum. Sen şöyle böyle yapıyorsun demeden kaynaklarınızı gösterip açıkça açıklayın, amacınızı biz de öğrenelim. Yoksa başörtüsünü kısıtlayarak, Atatürk'ün yukarıda belirttiği kadını öyle veya böyle çalışma hayatına çekme emelleri konusunda çiğneyip, başörtülülerin kamuda görev almasını engelleyerek
14 Şubat 2008 . Ankete Git
Ugugug: Laiklik, devlet yönetiminde herhangi bir dinin referans alınmamasını ve devletin dinler karşısında tarafsız olmasını savunan prensip olduğuna göre, ve başörtüsü de müslüman ve hristiyan kesim için bir dini anlam ifade ettiğine göre, devlet bu konuda nasıl karşıt tutum alabiliyor? Esas laikliğe aykırı olan budur, örtünmeyi belli alanlarda zorunlu kılmak veya örtinmemeyi zorunlu kılmak laikliğe kesin ve kesin karşıdır. Mantık bundan başkasını diyebilir mi? Laikliğe en uygun olan, dini anlam
14 Şubat 2008 . Ankete Git
Ugugug: üniversitelerde çalışmak için engel olarak düşünenler Atatürk'ün 'Kadınlık meselesinde dış görünüş ve kıyafet ikinci derecededir. Asıl mücadele alanı, kadınlarımız için görünüş ve kıyafette başarıdan daha çok, asıl başarılı olunması gereken alan ışıkla, kültürle, gerçek faziletle süslenmek ve donanmaktır.' sözünü okuyuncu utandılar mı yoksa utanmadılar mı? Bu benim merak ettiğim konu, ama asıl ve son belirtmek istediğim;
14 Şubat 2008 . Ankete Git
Ugugug: zamanlarının aksine, toplumun tutucu kesmi kadının çalışmasını yadırgamayı neredeyse tamamen bırakmış, çalışmada önünü kesmeye çalışanlara onlar etmektedir. İşte Atatürk'ün eseri ve öngörüsü ve de tavsiyesi. İsteyen bunları alır, isteyen almaz, kendi karanlığı ile devam eder.Çünkü ben düşünce özgürlüğünün de tarafındayım, ama bu düşünce özgürlüğü başka özgürlükleri kısıtlamayı amaçlamasa daha mutlu olacağım, neyse, bir iki hatırlatma daha yapayım. Merak ettiğim, başörtüsünü kadın önünde
14 Şubat 2008 . Ankete Git
Ugugug: Türkçe'sine böyle çevrilir. Atatürk bugünkü durumu sanki o günden görmüş ve; eğer kadınlarımız örtünerek herhangi bir yerde görev alırsa, toplumun en tutucuları bile buna karşı çıkanlara onun hakkını savunacaktır demiş. Yani dikkat ediniz, Atatürk zamanında kadının okumasına, çalışmasına karşı olan bir kesim varmış hissiyatı alıyorum, işte esas tehlike budur. Halbuki günümüzde kadın, 1960'larda getirilen bir giyim sınırlaması hariç, çalışma özgürlüğünü büyük oranda ele almıştır, Cumhuriyetin ilk
14 Şubat 2008 . Ankete Git
Ugugug: 'Eğer kadınlarımız dinin tavsiyesi veya gereği bir kıyafetle, erdemli tavırlara sahip bir şahıs olarak içimizde bulunur, ulusumuzun bilimsel çalışmalarına, sanatına, toplumsal görevlerine katılırsa, emin olun ki bu yaptığını, milletimizin en tutucu insanları bile takdir etmekten geri kalmaz. Aksine, belki bu durumu yapılacak itirazlara karşı, onu (toplumsal hayata dahil olmaya) teşvik edenlerden daha fazla bile savunur.' Evet, burada hiç göz boyamaca yok, (hiç olmadı da zaten). Bu söz, günümüz
14 Şubat 2008 . Ankete Git
Ugugug: Demiş ki 'Eğer kadınlarımız dinin tavsiye ve emrettiği bir kıyafetle, faziletin icabettirdiği hareket tarzıyla içimizde bulunur; milletin ilim, sanat, içtımaiyat hareketlerine iştirak ederse bu hali, emin olunuz; milletin en mütaassibi daha takdir etmekten geri duramaz. Bilakis o halin aleyhinde söylenecek sözlere karşı, belki onun müteşebbislerinden daha fazla savunucusu olur.': Bunun bugünün Türkçesindeki karşılığı nedir desem; şudur:
14 Şubat 2008 . Ankete Git
Ugugug: çalışma hayatında ve ilim hayatında erkeklerle ortak çalışmalar yapmasına mani bulunmayacak bir normal şekildedir.' sözünün bugünkü ifadeyle manası tartışmasız şudur; 'Kadınlar, kendilerine sıkıntı yaşatmayacak, kendini erkeklerden soyutlamayacak bir başörtüsüyle toplum içinde bulunabilir, her türlü yerde görev alabilir ve üniversitelerde veya okullarda okuyabilir ve öğretim görevliliği veya öğretmenlik yapabilir.' Bunun başka bir izahı var mıdır efendim, varsa buyrun yapın.
14 Şubat 2008 . Ankete Git
Ugugug: 'Kadınların toplum hayatında, ekonomik hayatta, çalışma hayatında ve ilim hayatında erkeklerle ortak çalışmalar yapmasına mani bulunmayacak' sözüne bakalım Toplum hayatı 'sokak', çalışma hayatı 'işçiler ve devlet memurları', ilim hayatı 'üniversite öğrencileri ve öğretim elemanları"nı işaret etmiyor mu sizce. Gerçi bunun sizcesi yok, açıkça bu işaret ediliyor. Sonuç olarak 'Dinî örtünme, kadınlar için zorluk çıkarmayacak, kadınların toplum hayatında, ekonomik hayatta,
14 Şubat 2008 . Ankete Git
Ugugug: dini sebeple örtünüyordu, yani başını örtüyordu. Zaten örtünme dediğimizde bugün neredeyse ilk akla gelen başörtüsü oluyor. Yani bana tek tek açıklattırmayın, 'kadınlar için dini örtünme' ifadesiyle Atatürk'ün bu konuşmada bahsettiği unsurlar arasında başörtüsü de vardır. Bunu hepimiz anlayabiliyoruz, bu kısma itirazı olan varsa, daha da açıklayabilirim ama bununla kastedileni anlamayacak kadar düşüncesiz biri yoktur zaten, o yüzden bu kusmu geçtim. İkinci kısma geliyorum;
14 Şubat 2008 . Ankete Git
Ugugug: 2. sayfaya istemesem de yeniden döneceğim, bu ülke insanına bazı şeyleri tek tek açıklamak gerekli. 'Dinî örtünme, kadınlar için zorluk çıkarmayacak, kadınların toplum hayatında, ekonomik hayatta, çalışma hayatında ve ilim hayatında erkeklerle ortak çalışmalar yapmasına mani bulunmayacak bir normal şekildedir.' cümlesinden ben şunu çok rahat anlıyorum. Dini örtünme denildiğinde başörtüsü de içinde vardır, çünkü konuşma bu konuda olduğu gibi, o zamanlar Türk milletinde kadınların bir çoğu
14 Şubat 2008 . Ankete Git
Ugugug: Son olarak, hiçbir sosyal özgürlük laikliği tehdit etmez. Başörtüsü neden tehdit etmez, nunu da yazayım, yeniden. Eğer bir ülkede 'şuralarda başörtüsü kullanmak zorunludur' kanunu gelirse laiklik zarar görmüştür, benzer şekilde 'şuralarda başörtüsü kullanmamak zorunludur' kanunu gelirse ki (ki kanun olmadan yasak gelmiştir) bu da laikliğe ters düşer. Laikliğin gereği ise her iki sınırlamadan uzak durmak, yani dini konuda alınan seçimlere göre insanlara ayrı muamelede bulunmamaktır.
14 Şubat 2008 . Ankete Git
Ugugug: Bana artık demagoji yaptığımı söylemenize gerek yok bu arada, Pollemik.com az çok bunun üzerine kurulmuş bir platform zaten. Bu kadar çok yazabildiğime de bakmayın, normal hayatta örneğin bir tartışma programında karşı karşıya gelsek, bir iki kelime bile edemem, çünkü etkileyivi konuşma yeteneğim neredeyse hiç yoktur. Sadece yazma yeteneğim var, onu da burada kullanayım isterseniz. Mantıklı yazanı susturmak isteyen çok olur ama ben yazma özgürlüğünü kullanmak istiyorum.
14 Şubat 2008 . Ankete Git
Ugugug: Sınırsız özgürlük olmayabilir, ama sınırsıza yakın 'sosyal özgürlük' mümkündür, zaman içinde de gelecektir. Şimdi bazıları Osmanlı zamanında olmuş bazı şeyleri bugünün şartlarına göre eleştirebiliyorsa, ileride daha özgür bir dünyada, benzerleri ülkemizde çokça mevcut olan sosyal özgürlük kısıtlayıcıları da tarihin tartışılır konularından biri olacaktır. Gençler 3-4 nesil sonra ülkemizde özgürlüklerin ne kadar zor yerleştiğini öğrenip kısıtlayıcılara iyi gözle bakamayacaktır.
14 Şubat 2008 . Ankete Git
Ugugug: Pardon bunu en son yazacaktım, yanlışmık yapmışım. Şimdi yazıyorum, demokrasiye, hukuka ve Atatürk'ün sözlerine inanan doğru düzgün okusun.
14 Şubat 2008 . Ankete Git
Ugugug: kamuda ve üniversitelerde kendi yandaşlarınıza göre bir kadrolaşma planınız mı var, ve Atatürk tarihten gelen sözleriyle sizin önünüzü kesince çılgına mı dönüyorsunuz. Burada hepimiz öğrenelim, belgeleri, hukuki tanımları, 1982 değil Atatürk zamanında yapılmış anayasaları inceleyip hüküm verin bakalım, kadını çalışma ve meclis hayatından inançlara ait olan bir kıyafet yüzünden tecrit etme hakkı yazılmış mı, yazılmamış mı. Önce bunları sizden öğrenelim, benim başka kaynaklarım da hazır.
14 Şubat 2008 . Ankete Git
borıs: sürekli türban takmayı özgürlükle bağdaştırıyorsun otobanda durup namaz kılmakmıdır özgürlük,akmerkezin ortasında namaz kılmakmıdır özgürlük sanki ülkemizde cami çok azmış gibi şekilciliği özgürlükle bağdaştırıyorsun bizler insanların yaşam tarzlarına müdahale edemiyiz ben ona saygı duyarım ama oda gelip türbanı gözüme sokmamalıdır bu yaygara değil görünen tablo
14 Şubat 2008 . Ankete Git
Anketi oluşturan üye: kötü . 6 Şubat 2008