Anket Sitesi

Yorum Üzerindeki Polemikler

Bazı cemaatlerde, tarikatlarda şeyhe, hocaya ya da hareketin önderine olan bağlılık; cemaat mensuplarının toplum hayatında çalıştığı kurumlardaki hiyerarşiye olan bağlılıklarının önüne geçebiliyor. Bu durumda bazı sıkıntılara yol açıyor (Örneğin; KPSS gibi sınavların sorularını hazırlayan heyetlerde bulunan cemaat mensupları,hocalarının istekleri doğrultusunda soruları kendi cemaat mensuplarına sızdırabiliyor). Sizce böyle durumların önüne geçmek için ne gibi önlemler alınabilir?

sol: Ben anlamıyorum ki bu cemaat işini kardeşim hepimiz aynı dinin mensubu değil miyiz? Herkes ayrı bir telden çalıyor herkesin hoca efendisi, üstadı bilmem nesi var. Hepimizin dini İslam peygamberi Hz. Muhammed SAV değil mi?
Goro: Maalesef cemaatçiler öyle düşünmüyor. Peygamber şeyhten sonra geliyor onlar için..Allah ise 5 harfli bir kelime sadece
23 Kasım 2016 . Ankete Git
Anketi oluşturan üye: 34ist34 . 9 Mayıs 2015