Anket Sitesi

Anket Sonuçları

Küreselleşmenin hem faydaları hem de zararları vardır. Küreselleşme sayesinde en uzaktakilerle bağlantı kurabiliriz, dünyanın öbür ucunda yetişen meyveden yiyebilir, her türlü bilgiye anında ulaşabiliriz. Ancak küreselleşme aynı zamanda ülkelerin ekonomilerini birbirine bağımlı hale getirip ülkelerin tam bağımsız olmasını engellemektedir ve artan küreselleşmeyle çevre kirliliği artmış, küresel ısınma tehlikesi baş göstermiştir. Bu bilgileri göz önüne aldığınızda küreselleşme şeytan mıdır melek mi?

%47,6Şeytandır
%20,2İlgilenmiyorum
%17,7Bence şudur:
%14,5Melektir
Ankete Katılım: 124 üye
Anketi Paylaş:
Anketi 47 üye beğendi

Ankete Yazılan Yorumlar

dpd06: Tez sürecinde her türlü kaynağa çabucak ulaşsam da, her türlü haberden haberdar olsam da sanırım küreselleşmenin olmadığı günlerde yaşamak isterdim. Şimdilerde her ülke bir diğerinin kölesi, kimse tam bağımsız değil, sanırım olamayacak da.
1 Nisan 2013
grandvitara: Küreselleşme küreselleşmedir. :D
14 Haziran 2012
zateyani: Biraz melek biraz şeytan.
18 Nisan 2012 . 1 üye beğendi
bjk1903: Küreselleşme günümüz siyasetinde ulus devletin en büyük düşmanıdır. Mazisi ve devlet geleneklerini köklü ve sağlam ülkeler küreselleşme faaliyetlerinin en büyük hedefi durumundalar. Küreselleşmeni özeti; fedaratif yapılara bölünen ve daha kolay sömürülen ülkelerdir. Kürelleşme, dünya barışı ve medeniyetler ittifâkı palavralarına kanan her millî devlet parçalanacak ve bağımsızlıklarını yitireceklerdir. Diliyorum bunlardan biri Türkiye olmaz.
18 Nisan 2012
Salihbirkul: Modern sömürü aracıdır.
21 Ocak 2012
cherry24: İnsan dışındaki varlıklara şeytan ya da melek yakıştırması yapmaya gerek yok aslında bu açıdan bakınca. Eğer iyi yönde kullanıyorsak küreselleşmeyi ne ala, ama kötü yönde kullanıyorsak da gene bahsi geçen şeytan biziz demektir.
15 Temmuz 2011
as1908: Kaçınılmazdır.
27 Eylül 2010
nextto07: Küreselleşmenin faydalarını kullanıp zararlarından sakındığımız sürece melektir.
22 Şubat 2010
quartz: Hmm, trafik canavarı da verdiğimiz kurbanların suçlusu mudur demek gibi bir şey bu :) Şöyle ki faydalı her şey zararlı olmaz diye bir şey yok, önemli olan kar zarar tablosunda kardan yana artıya geçilebilsin, bu da sanırım küreselleşme yolu ile elde edilen ağın verimli kullanılmasından geçiyor, artık kullanıcılar boynuzlu mudur hareli midir ben bilemem. Küreselleşmenin en büyük zararı da kültüreldir demeden geçmeyeyim.
3 Ağustos 2009
mehmeto: Şeytan-melek karışımı bir şey olsa gerek:)
3 Ağustos 2009
Anketi oluşturan üye: dpd06 . 17 Mayıs 2009