Anket Sitesi

Anket Sonuçları

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin en çok etkilendiğiniz cümlesi hangisi?

%65,1Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asîl kanda mevcuttur!
%35,1Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir
%31,0Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen; vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin!
%30,2Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler
%25,2İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır!
%22,2Hattâ bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler
%20,2İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedhahların olacaktır
%18,0Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir
%15,5Ey Türk gençliği!
%14,6İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler
%13,6Ey Türk istikbalinin evladı!
%8,9Bu temel, senin en kıymetli hazinendir
%8,8Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur
%8,8Millet, fakr-u zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir
%5,8Hiçbiri
%5,6Bu imkan ve şerait, çok namusait bir mahiyette tezahür edebilir
%2,5Fikrim yok
Ankete Katılım: 639 üye
Bu ankete oy verirken her üye en az 1, en çok 7 seçenek işaretledi
Anketi Paylaş:
Anketi 234 üye beğendi

Ankete Yazılan Yorumlar

feeling19: Bu hitabeyi dikkatli okursak bugün için yazılmış gibi düşünüyorum. Her cümlesinde bugün var. Ve bazen biz geçler geleceğe umutsuz baksakta önderimiz bize işte şu cümleyle yol göstermiş. 'Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır!' Daha başka söze gerek yok bence.
13 Ağustos 2012 . 2 üye beğendi
bjk1903: Yüce Atatürk'ün Türk gençliğine seslendiği bu metin O'nun yüksek zekâ ve ileri görüşlülüğünün en büyük delilidir. Sanki bugünleri görerek yazılan bu hitabenin en sonunda özellikle vurgulanan 'Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asîl kanda mevcuttur.' cümlesi şüphesiz en vurucu kısımdır.
13 Ağustos 2012
azadbeg: Her noktasının altına imzamı atıyorum.
28 Ocak 2012
pınarzd: Atam hissetmiş işte bariz.. ' Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler..'
17 Mayıs 2011
fizikcitolga: ' Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler' Bu cümlesiyle 80 yıllık kehanette bulunabilen ve bunu da tam olarak tutturabilen başka biri var mı acaba?
19 Mart 2010
ukela: Şu gün bile geçerli olacak tüm sorunlar anlatılmış bu hitabede. Ancak ne kadar idrak ediyoruz, tartışılır...
15 Şubat 2010
ışıl_ışıl: Muhtaç olduğum kuderitn damarlarımdaki kanda olduğunu ve bu kanın 'asil' olduğunu vurgulayan cümle... Gerçekten güzel söylenmiş...
21 Aralık 2009
living_dead: 'Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asîl kanda mevcuttur'..Hem gaza getiriyor, hem de Türklüğümü hatırlatıyor...
15 Ekim 2009
hilaryduff: 'İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedhahların olacaktır.' Bu lafın anlamını daha yeni yeni anlıyoruz Atam.
13 Ağustos 2009
Ugugug: Atatürk'ün söylevleri daha etkileyici, gençliğe hitabe karamsar olduğu için etkiliyor desem yalan olur, ama bu hiçbir şeyin göstergesi değildir, açık sözlü olmamam için bir sebep yok sanırım.
31 Temmuz 2009
Anketi oluşturan üye: türk.. . 1 Ağustos 2008