Anket Sitesi

Anket Sonuçları

Osmanlı Devleti'nin en gizemli şahıslarından olan Pargalı İbrahim Paşa hakkında neler biliyorsunuz?

%45,5Bugün Yunanistan sınırları içinde kalan Parga yakınlarındaki bir köyde doğdu. Bu nedenle lakabı Pargalı`dır.
%45,5Padişahın kız kardeşi Hatice Sultan ile evlenip padişahla akraba olmuştur.
%42,4Devşirmedir. Henüz 13-14 yaşlarında iken Manisalı zengin bir kadına satılmıştır.
%42,4Şehzade Süleyman ile Manisa`da tanışmış ve onun en yakın dostu olmuştur. Süleyman tahta geçince hızla yükselmiş ve `Hasodabaşı ve İçşahinciler Ağası` olmuştur.
%40,4İdamını etkileyen bir diğer faktör ise, padişahın gözdesi Hürrem Sultan ile iyi geçinememesidir.
%32,3Rodos Seferi`ne katılmıştır.
%30,3İlgilenmiyorum/Fikrim yok
%28,3At Meydanı`nda onun için bir saray inşa edilmiştir. Günümüzde o bina, Türk-İslam Eserleri müzesi olarak kullanılmaktadır.
%28,3Ahmed Paşa`nın Mısır`da başlattığı isyanı bastırmak için Mısır`a gitmiş ve orada isyanı bastırmıştır.
%25,3Piri Mehmed Paşa`nın emekli edilmesi üzerine Hasodabaşılıktan `Vezir-i Azam ve Rumeli Beylerbeyi` görevine getirilmiştir.
%22,2Macar Seferi`nde padişahın maiyetinde orduyla birlikte Budin`e gitmiş ve oradan bir çok heykel getirmiştir. Bunun üzerine dönemin şairlerinden Figani `Dünya kilisesine iki İbrahim geldi. Biri put yıkan (Hz. İbrahim) biri put diken. ` diye bir beyit yazmış
%19,2İkinci Macar Seferine çıkarken Padişah tarafından `Serasker Paşa` unvanı verilmiştir.
%17,2Vezir-i Azam ve Serasker olarak Irak Seferi`ne ve Tebriz`e gitmiştir. Sefer sırasında anlaşamadığı Defterdar İskender Çelebi`yi idam ettirmiştir. Bu da idamını doğuran faktörlerdendir.
%17,2Akşam saraya iftara davet edilmiştir. Gece uyurken idam edilmiştir. Halen o odada İbrahim Paşa`nın kan izlerinin bulunduğu söylenmektedir.
%15,2Habsburg İmparatoru V. Karl`ı hedef alan Alman Seferi`ne katılmış, İstanbul`da yapılan barış müzakerelerini yönetmiştir.
%13,1Mezarının yeri kesin olarak bilinmemektedir.
%8,1Bir de şu var;
Ankete Katılım: 99 üye
Bu ankete oy verirken her üye en az 1, en çok 16 seçenek işaretledi
Anketi Paylaş:
Anketi 32 üye beğendi

Ankete Yazılan Yorumlar

anafor: Diziden öğrendim çoğunu, At Meydanı'ndaki sarayı, İskenden Çelebi olayını, Alman seferini ve mezarının yerininin bilinmediğini bilmiyordum. Ben boğuldu diye biliyordum, kan izi mi?
10 Kasım 2012
orvldf: Muhteşem yüzyıldan biliyorum :)
16 Ağustos 2012
bjk1903: İbrahim Paşa'nın, Sultan Süleyman'ın kız kardeşiyle evlendiği sadece Hammer'in eserinde geçer. Büyük tarihçi İsmail Hakkı Uzunçarşılı'nın Osmanlı Hanedânı Üstüne İncelemeler - Seçme Makaleler adlı kıymetli eserinde Hatice Sultan'ın aslında İskender Paşa'nın zevcesi olduğunu yazar ve bunu sağlam tarihî kanıtlara dayandırır. Kendi tarihine yabancılaşan ve uzaklaşan bir nesil Osmanlı tarihinde çok önemli bir yeri olan İbrahim Paşa'yı ancak uyduruk dizilerden öğreniyor olması da trajiktir.
19 Mayıs 2012
pilot33: Hiçbirini bilmiyordum doğrusu.
6 Mayıs 2012
orhan413: Hanedan mensupları gibi boğdurularak idam edilmiş, kanı akıtılmamıştır.
31 Ocak 2012
Salihbirkul: Söylentilere göre gizli bir Hristiyandır ve kendisine hediye edilen Kur'an-ı Kerimleri kabul etmemektedir.
21 Ocak 2012
servetcembar: Osmanlı'da paşa bitmez...Hepsini bilemem...Mustafa Kemal Paşa'dan gerisi yalan...
5 Kasım 2011
pinokyo: Muhteşem Yüzyıl'da oynuyor ;)
23 Eylül 2011
herehuro: Tarihde acıdığım insanlardan biridir.
24 Temmuz 2011
Blase: Sadece Muhteşem Yüzyıl'da izleyebildiğim kadar fikre sahibim
21 Temmuz 2011
Anketi oluşturan üye: keremo . 14 Temmuz 2011