Anket Sitesi

Anket Sonuçları

Türkiye'de darbe yapmayı irade ettiğini gördüğümüz ve dünyanın çeşitli ülkelerinde sayısız okul, kolej vb. açmış bir yapı halen varlığını sürdürmektedir. Tüm dünyada onların yetiştirdiği yöneticiler, askerler, doktorlar idareci olacak, oluyor. Ve Hawthorn çalışmaları adı altında endüstri psikologları tarafından yıllar önce yapılan grup psikolojisi çalışmaları da düşünüldüğünde sizce;

%54,5Grup psikolojisi çalışmaları ile ''mehdi'' olduğuna inandırılmış bir piyon olabilir
%54,5Terör örgütleri devlet desteği olmadan yaşayamaz, hepsi bir elin parmakları gibidir
%36,4Tarihsel ve dini senaryolar kullanılarak kavramlarda karışıklık yaratılmaktadır
%36,4Terör örgütleri için değerler skalası kendi gündem ajandasından ibarettir
%18,2''Yeni dünya düzeni'' safsatasının kılıfı, vitrini olarak seçilmiş bir yöntem olabilir
%18,2Bence;
%0,0Fikrim yok
Ankete Katılım: 11 üye
Bu ankete oy verirken her üye en az 1, en çok 5 seçenek işaretledi
Anketi Paylaş: