Anket Sitesi

Anket Sonuçları

Bir sözcüğün Türkçe olup olmadığını tespit etmek için sözcükte aranılan özelliklerden hangilerini biliyorsunuz?

%59,6Türkçe sözcüklerde yazı dilinde iki ünlü yan yana gelmez
%57,7Türkçe sözcükler büyük ünlü (kalınlık-incelik) uyumuna uyar
%53,8Türkçe sözcüklerin sonunda b, c, d, g sesleri bulunmaz
%50,0İstisnalar hariç Türkçe sözcüklerin hiçbirinde uzun ünlü yoktur (ârif, bâkî vb. )
%50,0Türkçe sözcüklerin ve hecelerin başında çift ünsüz bulunmaz
%50,0Türkçe sözcükler küçük ünlü (düzlük-yuvarlaklık) uyumuna uyar
%46,2Türkçe sözcüklerde ince a (â) ünlüsü yoktur (kâtip, rüzgâr, hikâye, kâğıt)
%44,2Bünyesinde kesme işareti taşıyan bütün kelimeler yabancı kaynaklıdır (neş`e, san`at, mel`un vb. )
%40,4Türkçe sözcüklerin kökünde istisnalar haricinde aynı iki ünsüz yan yana bulunmaz (bakkal, dükkan, madde vb. )
%34,6Türkçe sözcüklerde ilk heceden sonra `o` ve `ö` ünlüleri bulunmaz, istisnası şimdiki zaman ekidir (-yor)
%34,6Türkçe sözcüklerin başında `c, ğ, I, m, n, r, v, z` sesleri bulunmaz, istisnası yansıma sözcüklerdir
%28,8Türkçe sözcüklerde üç ünsüz yan yana gelebilir ama bu yan yana gelme hece ve kelime sonunda olamaz
%25,0Türkçede yansıma sözcükler ve istisnalar dışında `f, h, j` sesleri bulunmaz
%13,5İlgilenmiyorum
%9,6Hiçbirini bilmiyorum
Ankete Katılım: 52 üye
Bu ankete oy verirken her üye en az 1, en çok 13 seçenek işaretledi
Anketi Paylaş:
Anketi 6 üye beğendi

Ankete Yazılan Yorumlar

servetcembar: Eksiklerim çokmuş...Danke...:)...
22 Aralık 2018
feeling19: Bir çoğunu biliyordum.
24 Ağustos 2013
anafor: Çoğunu biliyormuşum, bilmediğim bir iki seçenek daha varmış.
11 Nisan 2013
dpd06: Türkçe ve edebiyat bilgim normal bir insanınkinden epey iyidir, bu gözler boşa miyop/astigmat olmadı:D
11 Nisan 2013 . Polemikleri Oku
ibrahimpekin: 13 kuralın 8'ini biliyormuşum.
8 Nisan 2013
bjk1903: Birçoğunu biliyordum, bazılarını da şimdi öğrendim. Tabiî bunlar sözcüklerin köken olarak Türkçe olup olmadığını ortaya koyar. Yoksa bu ölçütlere uymayan; daha doğru bir ifadeyle başka dillerden Türkçe'ye yerleşmiş ve artık Türkçe'ye mal olmuş binlerce kelime vardır. Türk milleti değişik coğrafyalarda yaşamış, birçok milletle kültürel teması olmuş çok köklü bir topluluktur. Bu sebeple nihai kökeni Türkçe olan Türkçe kelimeler olduğu gibi, nihai kökeni Türkçe olmayan Türkçe kelimeler de vardır.
8 Nisan 2013 . 2 üye beğendi
Anketi oluşturan üye: partocar . 6 Nisan 2013