Anket Sitesi

Anket Sonuçları

Hangi dine inanıyorsunuz?

%50,0İslamiyet
%40,0Hiçbir dine inancım yok
%10,0Diğer;
%0,0Hristiyanlık
%0,0Yahudilik (Musevilik)
Ankete Katılım: 10 üye
Anketi Paylaş: