Anket Sitesi

Anket Sonuçları

Günlük hayatta sıklıkla kullandığınız, ancak ismini bilmediğiniz veya hatırlayamadığınız edebi söz sanatları hangileri? (Edebi Sanat - Açıklama - Örnek)

%34,3Kinaye (Sözü hem gerçek, hem de mecaz anlamada kullanma): Ateş düştüğü yeri yakar
%31,4Teşbih (Benzetme): Çocuk tilki gibi kurnaz biriydi / Muavin, yolculara: Pamuk eller cebe
%31,4Mecaz-ı Mürsel (Ad aktarması - Benzetme yapılmadan başka sözün kastedilmesi): Nihat`ın golüyle tüm stad ayağa kalktı (Yani seyirciler)
%27,1Tariz (Taş atma - Bir kişiyi iğneleme, bir konuyla alay etme veya sözün tam tersini kastetme): Müftü Efendi bize kafir demiş
%26,4Mübalağa (Abartma - Sözün etkisini güçlendirmek için bir şeyi olduğundan daha çok ya da az gösterme): Manda yuva yapmış söğüt dalına
%26,4İstifham (Anlatımı daha etkili hale getirmek için cevap alma amacı gütmeden soru sorma): Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
%24,3İlgilenmiyorum / Fikrim yok
%23,6Aliterasyon (Aynı sesi, heceyi tekrar edip durma): Eylül`de melül oldu gönül soldu lale
%22,9Tecahül-i Arif (Anlam inceliği için, herkesçe bilinen bir gerçeği bilmiyormuş gibi yapma): Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allahım bu çizgili yüz?
%22,9Telmih (Hatırlatma - Söz arasında herkesin bildiği bir olaya ya da kişiye işaret etme): Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım
%22,9Tekrir (Anlatımı güçlendirmek için bir sözü sık sık tekrar etme): Türban, türban, türban...
%22,9Mecaz (Bir sözü gerçek anlamının dışında hep diğer anlamılarını kastederek kullanma): Günler akıp gidiyor
%20,0Tezat (Zıtlık - Aralarındaki ilgiden dolayı, birbirine zıt kavramları bir arada kullanma): Sana çirkin dediler, düşmanı oldum güzelin
%19,3İstiare (Eğretileme - Yalnızca benzetilen veya benzeyenin varlığı): Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor
%19,3İntak (İnsan dışı varlıkları konuşturma): Dal bir gün dedi ki tomurcuğuna, içimde kanayan yara gibisin
%19,3Tenasüp (Uygunluk - Anlam yönünden birbiriyle ilgili sözcükleri bir arada kullanma): Bu akşam ışık olduk, renk olduk, ses olduk
%17,1Teşhis (İnsan dışındaki varlıkları kişileştirme): Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal
%17,1Hüsn-i Talil (Sebebi bilinen bir olayın meydana gelişini, gerçek sebebinin dışında başka, güzel nedene bağlama): Güller kızarır utancından o gonca gül gülünce
%17,1Dolaylama (Tek sözcükle anlatılabilecek bir kavramı çok sözcükle süslü ve dolaylı yoldan anlatma): Yavru vatan-Kıbrıs, Türkiye`nin kalbi-Ankara
%8,6Diğer:
Ankete Katılım: 140 üye
Bu ankete oy verirken her üye en az 1, en çok 18 seçenek işaretledi
Anketi Paylaş:
Anketi 62 üye beğendi

Ankete Yazılan Yorumlar

feeling19: süper bir anket olmuş, tebrikler.
5 Ağustos 2012
ukela: Hepsini de biliyorum lisedeki edebiyat dersleri sayesinde:)
29 Mart 2010
ibrahimpekin: Birçoğunu biliyorum. Teşbih, mübalağa, kinaye, mecaz, dolaylama, istiare ve mecaz-ı mürsel başlıcaları. Bunlar dışındakiler bilmediklerim yada hatırlayamadıklarım.
19 Temmuz 2009
dmtezb: Sanırım kinaye :))
23 Mayıs 2009
salkımsöğüt: Korkunç edebiyat dersleri aklıma geldi. Şunları ezberleteceklerine kitap okutsalar daha iyi olmaz mı?
9 Mart 2009
burchak: Hepsini biliyorum :S
4 Ağustos 2008
yaprock-ydy: bir tek aliteresyonu bilmiyormuşum... edebiyatı çok severim. araştırıp öğrenmiştim bunları geçen sene...
22 Temmuz 2008
oyuncakbulut: Farkında olmadan ad aktarmasını çok kulllanıyorum.
12 Haziran 2008
demirkan: arkadaşım ben hepsini kullanırken bilinçli şekilde yapıyorum ve hepsini bilip hatırlıyorum neden hepsi seçeneği yok, daha geniş ölçekli bir anket yapman dileğimle arz ederim.
3 Haziran 2008
quartz: bu aralar tecahül-ü arif yapasım var.. bünyeme iyi geliyor.
6 Mayıs 2008
Anketi oluşturan üye: lokman23 . 12 Şubat 2008