Anket Sitesi

Anket Sonuçları

Propaganda oluşturma tekniklerinden hangilerini biliyorsunuz?

%62,5Kalabalığa katıl
%62,5Sloganlar
%50,0Günah keçisi
%43,8Damgalama
%43,8Kaçınılmaz zafer
%37,5Korkuya başvurma
%31,3Sokaktaki adam
%25,0Direkt emir
%25,0Erdem sözleri
%25,0Nedeni aşırı basitleştirmek
%25,0Parıltılı genellemeler
%25,0Tanıklık
%25,0Hiçbirini bilmiyorum
%18,8Bir otoriteye referans
%18,8Transfer
%18,8Tren etkisi
%12,5İfade edilmemiş kabuller
%12,5Kasıtlı muğlaklık
%12,5Rasyonalizasyon
%12,5Reddin elde edilmesi
Ankete Katılım: 16 üye
Bu ankete oy verirken her üye en az 1, en çok 19 seçenek işaretledi
Anketi Paylaş: