Anket Sitesi

Anket Sonuçları

Propaganda oluşturma tekniklerinden hangilerini biliyorsunuz?

%75,0Sloganlar
%66,7Kalabalığa katıl
%58,3Damgalama
%58,3Günah keçisi
%50,0Kaçınılmaz zafer
%41,7Korkuya başvurma
%41,7Sokaktaki adam
%33,3Direkt emir
%33,3Erdem sözleri
%33,3Tanıklık
%25,0Bir otoriteye referans
%25,0Nedeni aşırı basitleştirmek
%25,0Parıltılı genellemeler
%25,0Transfer
%25,0Tren etkisi
%16,7İfade edilmemiş kabuller
%16,7Kasıtlı muğlaklık
%16,7Rasyonalizasyon
%16,7Reddin elde edilmesi
%16,7Hiçbirini bilmiyorum
Ankete Katılım: 12 üye
Bu ankete oy verirken her üye en az 1, en çok 19 seçenek işaretledi
Anketi Paylaş: