Anket Sitesi

Anket Sonuçları

Propaganda oluşturma tekniklerinden hangilerini biliyorsunuz?

%66,7Kalabalığa katıl
%66,7Sloganlar
%53,3Günah keçisi
%46,7Damgalama
%46,7Kaçınılmaz zafer
%40,0Korkuya başvurma
%33,3Sokaktaki adam
%26,7Direkt emir
%26,7Erdem sözleri
%26,7Nedeni aşırı basitleştirmek
%26,7Parıltılı genellemeler
%26,7Tanıklık
%20,0Bir otoriteye referans
%20,0Transfer
%20,0Tren etkisi
%20,0Hiçbirini bilmiyorum
%13,3İfade edilmemiş kabuller
%13,3Kasıtlı muğlaklık
%13,3Rasyonalizasyon
%13,3Reddin elde edilmesi
Ankete Katılım: 15 üye
Bu ankete oy verirken her üye en az 1, en çok 19 seçenek işaretledi
Anketi Paylaş: