Anket Sitesi

Anket Sonuçları

Propaganda oluşturma tekniklerinden hangilerini biliyorsunuz?

%64,7Sloganlar
%58,8Kalabalığa katıl
%47,1Günah keçisi
%47,1Kaçınılmaz zafer
%41,2Damgalama
%41,2Korkuya başvurma
%29,4Erdem sözleri
%29,4Nedeni aşırı basitleştirmek
%29,4Sokaktaki adam
%23,5Direkt emir
%23,5Parıltılı genellemeler
%23,5Tanıklık
%23,5Hiçbirini bilmiyorum
%17,6Bir otoriteye referans
%17,6İfade edilmemiş kabuller
%17,6Transfer
%17,6Tren etkisi
%11,8Kasıtlı muğlaklık
%11,8Rasyonalizasyon
%11,8Reddin elde edilmesi
Ankete Katılım: 17 üye
Bu ankete oy verirken her üye en az 1, en çok 19 seçenek işaretledi
Anketi Paylaş: